Page  1 of  2

                                 BOSTON  to  NOVA  SCOTIA